Αεροθάλαμοι ελαστικών εκτός δρόμου

Εικόνα Προϊόν Διάσταση Βαλβίδα Αξία Ποσότητα
DUNLOP 2.50-10, 2.75-102.50-10, 2.75-10TR414,00
MICHELIN 10MBR 2.50-10, 2.75-102.50-10, 2.75-10TR48,00
MICHELIN 12MCR 2.50-12, 80/100-122.50-12, 80/100-12TR48,00
DUNLOP 60/100-1260/100-12TR414,00
MICHELIN 14MBR 60/100-1460/100-14TR48,00
MICHELIN REINF ST30F 90/100-14 Junior Cross90/100-14TR49,00
DUNLOP 90/100-1490/100-14TR414,00
MICHELIN REINF ST30F 90/100-16 Junior Cross90/100-16TR49,00
DUNLOP 90/100-1690/100-16TR417,00
MICHELIN REINF ST30F 70/100-17 Junior Cross70/100-17TR48,00
DUNLOP 70/100-1770/100-17TR414,00
MICHELIN 17MHR 140/80-17, 150/60-17, 160/60-17140/80-17, 150/60-17, 160/60-17TR413,00
VeeRubber CROSS 100/100-18100/100-18TR415,00
DUNLOP 100/100-18100/100-18TR417,00
MICHELIN 18UHD Medium 100/100-18, 110/100-18, 120/90-18, 130/80-18100/100-18, 110/100-18, 120/90-18, 130/80-18TR416,00
VeeRubber CROSS 110/100-18110/100-18TR416,00
DUNLOP 110/100-18, 120/100-18110/100-18, 120/100-18TR418,00
DUNLOP 110/100-18, 120/100-18, 120/90-18110/100-18, 120/100-18, 120/90-18TR420,00
VeeRubber CROSS 120/100-18120/100-18TR417,00
MICHELIN 18MFR 130/80-18, 100/100-18, 110/100-18130/80-18, 100/100-18, 110/100-18TR412,00
MICHELIN 18MGR 140/80-18140/80-18TR414,00
MICHELIN 18UHD Large 140/80-18140/80-18TR417,00
MICHELIN 18UHD Large 140/80-18140/80-18TR421,00
MICHELIN REINF ST30F 70/100-19 Junior Cross70/100-19TR48,00
DUNLOP 70/100-1970/100-19TR414,00
VeeRubber CROSS 100/90-19100/90-19TR415,00
MICHELIN 19MER 100/90-19100/90-19TR412,00
MICHELIN 19UHD 100/90-19, 110/90-19, 120/80-19100/90-19, 110/90-19, 120/80-19TR419,00
DUNLOP 100/90-19, 110/80-19100/90-19, 110/80-19TR420,00
DUNLOP 100/90-19, 110/80-19100/90-19, 110/80-19TR416,00
VeeRubber CROSS 110/90-19110/90-19TR415,00
DUNLOP 110/90-19, 120/90-19, 120/80-19110/90-19, 120/90-19, 120/80-19TR421,00
MICHELIN 19MFR 110/90-19, 120/80-19110/90-19, 120/80-19TR413,00
DUNLOP 110/90-19, 120/90-19, 120/80-19110/90-19, 120/90-19, 120/80-19TR418,00
MICHELIN SPECIAL TRIAL 2.75-212.75-21TR410,00
MICHELIN 21MDR 2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 80/90-21, 90/90-21, 3.25-21, 80/100-21, 90/100-212.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 80/90-21, 90/90-21, 3.25-21, 80/100-21, 90/100-21TR412,00
DUNLOP 2.75-21, 3.00-21, 80/90-21, 80/100-212.75-21, 3.00-21, 80/90-21, 80/100-21TR417,00
VeeRubber CROSS 80/100-2180/100-21TR416,00
MICHELIN 21UHD 80/100-21, 90/90-2180/100-21, 90/90-21TR416,00
DUNLOP 80/100-21, 90/100-2180/100-21, 90/100-21TR420,00

Pin It on Pinterest

Tyres Moto