Μέγιστη ταχύτητα ελαστικού και Δείκτης Ταχύτητας

Ο δείκτης ταχύτητας είναι ένα γράμμα στο πλάι του ελαστικού σας που αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα στην οποία μπορεί να κυλάει το ελαστικό.

Βρείτε το γράμμα που αντιστοιχεί στο δείκτη ταχύτητας στο πλάι του ελαστικού σας και ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να πληροφορηθείτε ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα την οποία μπορεί να αντέξει το ελαστικό σας.

Πίνακας

Σύμβολα Χαρακτηριστικά
Σύμβολο Ταχύτητας “Ν” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 140 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “P” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 150 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “Q” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 160 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “R” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 170 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “S” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 180 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “T” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 190 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “U” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 200 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “H” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 210 Km/h
Σύμβολο Ταχύτητας “V” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 240 Km/h (π.χ. 255/55 R 15 91V)
Σύμβολο Ταχύτητας “W” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 270 Km/h (π.χ. 225/60 R 15 96W)
Σύμβολο Ταχύτητας “Y” Για οχήματα με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 300 Km/h (π.χ. 275/40 R 18 94Υ)
Κατηγορία Ταχύτητας “VR” Για οχήματα με ταχύτητα πάνω από 210 Km/h (π.χ. 195/50 VR 15)
Κατηγορία Ταχύτητας “ZR” Για οχήματα με ταχύτητα πάνω από 240 Km/h (π.χ. 205/40 ZR 17)
ZR + Σύμβολο Ταχύτητας “W” Ελαστικά με διπλό συμβολισμό για οχήματα με ταχύτητα πάνω από 240 Km/h αλλά να μην υπερβαίνει τα 270 Km/h
ΖΡ + Σύμβολο Ταχύτητας “Y” Ελαστικά με διπλό συμβολισμό για οχήματα με ταχύτητα πάνω από 240 Km/h αλλά να μην υπερβαίνει τα 300 Km/h

Pin It on Pinterest

Tyres Moto