«Διαβάστε» το ελαστικό

Στο προφίλ ενός ελαστικού υπάρχουν αρκετές ενδείξεις και πολλά νούμερα που μαρτυρούν αρκετά «μυστικά» για την ποιότητα, την ηλικία και την αντοχή του ελαστικού. Σας μεταφράζουμε, λοιπόν, τις άγνωστες σε πολλούς αυτές λέξεις, ώστε να γνωρίζετε τα πάντα για τα ελαστικά που φορά η μοτοσικλέτα ή το scooter σας.

Pin It on Pinterest

Tyres Moto