Στο πλευρικό τοίχωμα αναγράφεται ο δείκτης φορτίου του ελαστικού σας, ακριβώς δεξιά από τη διάμετρο.

Ο δείκτης φορτίου του ελαστικού σχετίζεται με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς (σε kg). Για παράδειγμα, ένα ελαστικό με δείκτη φορτίου 91 μπορεί να μεταφέρει 615 kg.

Θα πρέπει να εξετάζετε μαζί τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας κατά την αγορά νέων ελαστικών. Επίσης, μην ξεχνάτε να ελέγχετε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Πίνακας

Δείκτης Βάρους Κιλά Δείκτης Βάρους Κιλά Δείκτης Βάρους Κιλά Δείκτης Βάρους Κιλά
0 45 30 106 60 250 90 600
1 46.2 31 109 61 257 91 615
2 47.5 32 112 62 265 92 630
3 48.7 33 115 63 272 93 650
4 50 34 118 64 280 94 670
5 51.5 35 121 65 290 95 690
6 53 36 125 66 300 96 710
7 54.5 37 128 67 307 97 730
8 56 38 132 68 315 98 750
9 58 39 136 69 325 99 775
10 60 40 140 70 335 100 800
11 61.5 41 145 71 345 101 825
12 63 42 150 72 355 102 850
13 65 43 155 73 365 103 875
14 67 44 160 74 375 104 900
15 69 45 165 75 387 105 925
16 71 46 170 76 400 106 950
17 73 47 175 77 412 107 975
18 75 48 180 78 425 108 1000
19 77.5 49 185 79 437 109 1030
20 80 50 190 80 450 110 1060
21 82.5 51 195 81 462 111 1090
22 85 52 200 82 475 112 1120
23 87.5 53 205 83 487 113 1150
24 90 54 212 84 500 114 1180
25 92.5 55 218 85 515 115 1215
26 95 56 224 86 530 116 1250
27 97.5 57 230 87 545 117 1285
28 100 58 236 88 560 118 1320
29 103 59 243 89 580 119 1360

Pin It on Pinterest

Tyres Moto